aunoption

09.00-18.00 (ปิดทุกวันจันทร์) | aunoption.com

09.00-18.00 (ปิดทุกวันจันทร์) | aunoption.com

aunoption.com

@aunoption.com

091-000-0000

1. เลือกสินค้าที่ต้องการ
แล้วกดหยิบใส่ตะกร้า

2. เข้าไปที่หน้าตะกร้าสินค้า
เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ

3. กรอกข้อมูลของผู้ซื้อ
แล้วกดปุ่ม สั่งซื้อ

4. ชำระค่าสินค้าและบริการ

5. แจ้งการชำระเงิน
ผ่านทางเว็บไซต์

6. หลังตรวจสอบการชำระเงินแล้ว
ร้านจะจัดส่งสินค้าให้ทันที